• WIK JO7
  • SKNWK 1 - WIK 1
  • Bru 4 - WIK 3
  • Kantine

Vorige week donderdagavond is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine op de Vospit. Tijdens de bestuursverkiezing was Johan Kivits aftredend en hebben wij afscheid genomen van hem als bestuurslid na een periode van maar liefst 8 jaar. Vanuit het bestuur is Stefan Heeg verkiesbaar gesteld om hem op te volgen en hij is tijdens de bestuursverkiezing verkozen. Stefan zal het portefeuille jeugdzaken van Johan overnemen. Met het vertrek van Johan is de functie van Vice Voorzitter over gegaan naar Remco Theunisse. De overige 6 bestuursleden waren ook aftredend, maar herkiesbaar. Gérard van Wanrooij en Karel Manni zijn herkozen t/m November 2023, Niels Hendrikse en Jan Vis t/m November 2024, Carolien Kleppe-Kesteloo en Remco Theunisse t/m November 2025.

Tijdens de ALV zijn ook de financiële cijfers besproken. Omdat de vereniging te maken heeft met stijgende kosten is het onafwendbaar om een contributieverhoging te presenteren. Deze is aangenomen door de leden en zal per ommegaande worden doorgevoerd. De contributie verhoging houdt in dat de volgende tarieven gelden. Voor voetballende leden geldt 18+ € 70,00 per half jaar, 12 - 17 jaar € 45,00 per half jaar, t/m 11 jaar € 30,00 per half jaar. Voor Rustende leden geldt € 30,00 per jaar en voor donateurs € 15,00 per jaar.

Webdesign Tonny