• WIK JO7
  • Bru 4 - WIK 3
  • SKNWK 1 - WIK 1
  • Kantine

Het bestuur heeft voor komend najaar de Algemene Ledenvergadering gepland op donderdag 24 november 2022. De inspraak van de leden is belangrijk voor het beleid van de club en vandaar vraagt het bestuur haar leden aanwezig te zijn bij de ALV. Verdere informatie omtrent de ALV wordt binnenkort gedeeld, maar het is goed de datum alvast in uw agenda te noteren.

Webdesign Tonny